Tien päällä viihtyvä myyntimies

Teksti: Jaana Kosunen | Kuva: Sami Lamberg

Rahoituspäällikkönä Kuntarahoituksessa työskentelevä Daniel Eriksson ei voisi kuvitella istuvansa päivästä toiseen vain työpöytänsä ääressä: tien päälle ja reissuun on päästävä. Luonteeltaan sosiaaliselle miehelle ympäri Suomen matkaaminen ja erilaisten ihmisten kohtaaminen on olennainen osa työssä viihtymistä.

Kun Daniel Eriksson saapuu aamulla työpaikalleen, hän napsauttaa ensimmäisenä kahvinkeittimen päälle. Aamun rauhallisina hetkinä on hyvä käydä läpi erityistä tarkkuutta vaativat työt. Silloin keskitytään tarjouspyyntöihin ja tehdään syventyen rahoituslaskelmia.

Työaikaa on reilusti ennen kuin työpaikalla vilisee työntekijöitä, sillä toimistopäivät Eriksson aloittaa mahdollisuuksien mukaan jo kukonlaulun aikaan.

– Aamuvirkun parasta työaikaa ovat varhaisen aamun tunnit, hän tietää.

Erikssonin keittämistä aamukahveista saavat työkaverit nauttia harvoin, sillä suurimman osan työajastaan hän viettää tien päällä reissaten. Suomea ristiin rastiin matkustamiseen kuluu 120–130 päivää vuodessa.

Jollekin matkatyö on pakkopullaa, Erikssonille se on edellytys työssä viihtymiselle.

– En millään jaksaisi istua vain työpöytäni ääressä päivästä toiseen. Nautin siitä, että saan tehdä töitä ympäri Suomea asuvien ihmisten kanssa ja vieläpä ihan kasvotusten, hän sanoo.

Vuosien mittaan Eriksson on huomannut, että eri puolella maata asuvissa ihmisissä on vivahde-eronsa. Tämän hän kokee suurena rikkautena, työnsä mukavana mausteena.

– Mitään yleistyksiä ei voi tehdä, kysehän on aina persoonasta. Sen olen kuitenkin huomannut, että eri puolilla maata keskustelun mallit ovat erilaisia: ruuhka-Suomen ulkopuolella bisnesasioihin ei suunnata heti, vaan ensin rupatellaan kuulumiset, hän valaisee.  

Omassa työssään Eriksson arvostaa erityisesti sitä luottamusta, joka asiakkaiden kanssa on ajan saatossa kehittynyt.  Että ihan oikeasti molempien osapuolien tavoitteena on löytää asiakkaalle ne edullisimmat rahoitusratkaisut.

– Tiedostan sen, että Kuntarahoituksen edustajana minuun luotetaan ja se on minulle todella merkittävä asia. Kuntarahoitushan on kuntien omistama rahoituslaitos, ja on mukavaa, että asiakkaat ottavat meidät vastaan kumppanina, jonka kanssa halutaan tehdä yhteistyötä.

Leasing sopii myös kiinteistöjen rahoittamiseen

Työtään rahoituspäällikkönä Eriksson kuvailee yhdistelmäksi myyjän ja rahoituskonsultin työtä. Kuntarahoituksen asiakasvastaavana hän toimii noin 50 kunnassa enimmäkseen Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja ruotsinkielisen rannikkoseudun alueilla.

– Tällä saralla työni on pitkälti vuosisuunnitelmien tekemistä ja kuntien rahoitustarpeiden suunnittelua. Keskustelemme asiakkaan kanssa yhdessä siitä, mitä investointeja tarvitaan ja miten ne rahoitetaan: laskemme auki erilaisia rahoitusmalleja ja pohdimme järkevintä vaihtoehtoa, hän sanoo.

Lisäksi Eriksson toimii leasingrahoituksen tuoteasiantuntijana. Rahoitusmallina leasing on Erikssonin mielestä lyönyt nyt läpi.

– Leasingin läpinäkyvyys ja joustavuus nostavat sen suosiota. Lisäksi se on hinnaltaan hyvin kilpailukykyinen, hän perustelee.

Perinteisesti leasingrahoitusta hyödynnetään kunnissa esimerkiksi tietotekniikkaan, toimistolaitteisiin, autoihin, työkoneisiin ja yleensäkin kaikenlaiseen irtaimeen omaisuuteen. Viime vuosina myös kiinteistöleasing on nostanut valtavasti suosiotaan.

– Kuntien taloustilanteet vaihtelevat, mutta kaikkialla on kohteita, joihin on taloustilanteesta riippumatta investoitava. Uskon, että tarjoamamme rahoitusmalli kiinnostaa asiakkaita myös hajauttamisen näkökulmasta: on ymmärretty, että investointien rahoittamiseen on muitakin vaihtoehtoja kuin taselaina.

Vapaa-aika perheen parissa

Vaikka reissutyö ei Erikssonia väsytäkään, venyttää matkustaminen kuitenkin työpäivän pituutta melkoisesti. Päätä hän nollaa liikuntaharrastusten, kuten kuntosalitreenin parissa. Kesäkautena kuvaan astuu myös rullaluistelu ja viime vuodesta alkaen pyöräily. Liikkuminen pitää huolen siitä, että reissutyötä jaksaa myös fyysisesti.

Mieluiten vapaa-aika kuluu kuitenkin ihan normaalia arkea eläen.

– Vaikka minulla onkin luontainen kiinnostus tavata ihmisiä, niin vapaa-ajalla en hakeudu jatkuvasti uusien ihmisten seuraan. Silloin viihdyn parhaiten oman perheen kesken ruokaa laittaen, lasten kanssa pihalla peuhaten tai jalkapallokentän reunalla seisten. Kun vapaa-aikaa on vähän, haluaa perhearjesta ottaa kaiken ilon irti ja nauttia jokaisesta hetkestä.

Daniel Eriksson, 45

*Asuu Porvoossa. Perheeseen kuuluu puoliso sekä 6- ja 7-vuotiaat lapset.

*Työskennellyt rahoitusalalla kymmenen vuotta ja Kuntarahoituksessa viisi vuotta.

*Viihtyy kesäisin grillin ääressä, mutta tähdentää, ettei innokkuus millään lailla korreloi grillaustaitojen kanssa.

*Kokee matkatyössä todellisena rikkautena sen, että Suomessa puhutaan niin monia eri murteita. ”Minusta on upeaa, että ihmiset puhuvat omalla murteellaan. Äidinkielenään ruotsia puhuvalle voi jossain päin Suomea tulla vastaan sanoja, joiden ymmärtämiseen menee hetki. Nämä tilanteet synnyttävät joskus hilpeitä ja hauskoja tilanteita.”

Leasing on läpinäkyvää ja mainettaan edullisempaa rahoitusta

Leasing on rahoitusmuoto, jossa Kuntarahoitus rahoittajana omistaa rahoituskohteen ja asiakas maksaa sen käytöstä pääomavuokraa.

Rahoitusleasing on kilpailukykyinen, joustava ja läpinäkyvä vaihtoehto rahoitusmalleja pohdittaessa, sillä siinä ei ole vuokramalleista tuttuja indeksikorotuksia. Kohde maksetaan vain kertaalleen ja maksettu leasingvuokra pienentää kohteen pääomaa. Leasingsopimuskauden päätyttyä asiakas voi joko lunastaa kohteen itselleen, jatkaa sopimuskautta edelleen tai osoittaa sille ostajan.

Leasingrahoitus on jatkuvasti suositumpi rahoitusmuoto myös isommissa kohteissa kuten rakennuksissa: tällä hetkellä noin 30 kiinteistökohdetta ja yli 50 siirtokelpoista tilaelementtirakennusta on rahoitettu Kuntarahoituksen leasingilla.

Siirtokelpoisissa rakennuksissa Kuntarahoituksen läpinäkyvä rahoitusleasing on suosittu rahoitusmalli. Verrattuna vuokramalliin rahoitusleasing on kokonaiskustannuksiltaan hyvin edullinen.