Sotkamon talousjohtaja Heidi Pyykkönen haluaa auttaa kotiseutuaan

TEKSTI: Soili Helminen | KUVA: Sami Lamberg

Mitä olet tehnyt työurasi aikana?

Valmistuttuani vuonna 2008 työskentelin Pirkanmaan liitossa aluekehityssuunnittelijana, sitten Kajaanissa ESR-asioista vastaavana rahoituspäällikkönä TE-keskuksessa ja ELY-keskuksessa. Vuodesta 2011 työskentelin Helsingissä valtiovarainministeriössä Valtionvarain controller -toiminnon tarkastusviranomaisyksikössä ja vastasin Itä- ja PohjoisSuomen ESR- ja EAKR-hankkeiden tarkastamisesta ja raportoinnista. Sitten muutin perhesyistä Vuokattiin, tein etätöitä valtiovarainministeriölle ja joulukuussa 2015 siirryin Sotkamon talousjohtajaksi.

Miten päädyit nykyiseen tehtävääsi?

Haluan vaikuttaa työssäni kotiseutuni kehittymiseen. On hienoa palata ELYkeskuksessa vireille saatujen kehittämishankkeiden pariin. Ministeriössä hankittu tilintarkastusosaaminen auttaa kunnallistalouden hallinnassa. Olen kunnianhimoinen ja itseni haastaminen sopii minulle, kun elämässäni on paljon muuta tasapainottamassa työtä.

Miten Sotkamolla menee?

Talouden näkökulmasta Sotkamon hartiat eivät ole nykymenoon tarpeeksi leveät. Menokehityksen ja tulopohjan välillä on rakenteellinen vinouma. Kevään aikana selvitämme, mitä palveluja järjestämme jatkossa, miten ja millä palvelutasolla. Käynnistämme myös hankkeen talouden kehityssuunnan kääntämiseksi. Leikkauksia on tehtävä, mutta emme saa säästää itseämme kuoliaaksi. Elinkeinoelämä tarvitsee uusia avauksia: haluamme lisää yrityksiä, työpaikkoja ja veronmaksajia.

Mikä sotkamolaisia tällä hetkellä puhuttaa?

Yleinen taloustilanne. Talvivaaran kaivoksen osalta odotetaan ympäristöasioiden ratkeamista ja yhtiön jatkon turvaamista. Vuokatinrinteiden ja Katinkullan alueen kehittämissuunnitelmat kiinnostavat. Myös kuntaorganisaation tilanne puhuttaa: moni viranhaltija on jäämässä eläkkeelle. Tämä on hyvä paikka tarkistaa tehtävien järjestämistä. Miten teemme yhteistyötä muiden kuntien kanssa, mitä hankitaan ostopalveluina? Sukupolvenvaihdos on tilaisuus uudistua.

Mitkä ovat Sotkamon johtamisen seuraavien vuosien isot linjat?

Sotkamossa keskeisillä poliittisilla päättäjillä ja viranhaltijoilla on kova tahto mennä eteenpäin. Kaikki sitoutuvat yhteiseen strategiaan. Sotkamo on hyvin matkailuvetoinen kunta. Uutta draivia elinkeinojen kehittämiseen tarvitaan sekä matkailun että teollisuuden osalta. Pitkäaikaistyöttömien määrä Sotkamossa on kasvussa. Meidän on keksittävä kokonaisvaltaisia ratkaisuja myös työttömyyden kerrannaisvaikutuksiin.

Mikä on Sotkamossa parasta?

Sotkamo on alueensa väripilkku ja pikkujättiläinen. Kaikki arjen palvelut ovat lähellä. Meillä on läpi vuoden paljon tekemistä ja hyvä tekemisen ja kehittämisen ilmapiiri. Matkailu ja huippu-urheilijat tekevät kunnasta dynaamisen ja kansainvälisen. Ihmisinä kainuulaiset ovat leppoisia. Kainuun vaaramaisema, järvet ja upeat hiekkaharjut ovat minulle korvaamattoman arvokkaita.

Mikä on Sotkamon isoin haaste?

Meidän on onnistuttava elinkeinojen kehittämisessä. Haluamme tavoittaa uusia matkailijaryhmiä Keski-Euroopasta ja Aasiasta. Emme voi tuudittautua siihen, että nyt menee hyvin.

Mitä toivot yhteistyöltä Kuntarahoituksen kanssa?

Luontevaa ja helppoa yhteydenpitoa, rahoitusvaihtoehtojen yhdessä arvioimista eri tilanteissa. Uskon, että Sotkamo voisi hyötyä monipuolisemmin Kuntarahoituksen tuotteista ja palveluista esimerkiksi kassan hallitsemisessa, maksuvalmiuden säilyttämisessä tai talouden tasapainottamisohjelman edistämisessä.

Kuka?

Heidi Pyykkönen

Koulutus:

Hallintotieteiden maisteri Tampereen yliopistosta

Syntymäpaikka:

Kajaani

Nykyinen kotikunta:

Sotkamo

Syntymävuosi:

1985

Motto työelämässä:

Luotan intuitioon. Teenpä mitä tahansa, teen sen sydämellä ja tunteella.