Juristi raivaa järjestystä sääntelytsunameissa

TEKSTI: Jaana Kosunen | KUVA: Sami Lamberg

Kun Kuntarahoituksen lakimies Terhi Vainikkala kiirehtii aamulla työpisteelleen, on hän odottavan innostunut. Koskaan kun ei voi tietää, millaiseksi alkamassa oleva työpäivä muodostuu.

Ennalta-arvaamattomuus voi monelle olla stressin paikka, mutta Vainikkalalle juuri se on mielekkään työpäivän ydin.

– Kaipaan jatkuvasti uutta pohdittavaa, joten sellainen työpäivä, joka olisi täynnä tuttuja rutiineja, ei sopisi minulle. Onneksi työssäni tyypillistä työpäivää ei olekaan, hän toteaa.

Rahoitusalalle Vainikkala kertoo ajautuneensa sattumalta, ystävän vinkin kautta. Opiskeluaikana nuorella lakimiehen alulla oli haaveissa kansainvälinen ura, jota Vainikkala ehtikin aloitella opiskelijavaihdon sekä lyhyen Keski-Eurooppaan suuntautuneen työkomennuksen aikana. Sitten kävikin niin, että matkustamisesta, vieraista kielistä ja kulttuureista kiinnostunut Vainikkala alkoikin tuntea koti-ikävää. Asettuminen Suomeen tuntui lopulta oikealta.

Kuntarahoitukseen Vainikkala päätyi kolmisen vuotta sitten, jälleen ystävän kautta. Nyt Vainikkalan pääasiallinen työtehtävä on olla tukemassa rahoitusliiketoimintaa juridisesta näkökulmasta. Päivät etenevät siis sen mukaan, millaista lainopillista tukea kollegat ja asiakkaat tarvitsevat ja millaisia toimintoja kukin projekti edetäkseen edellyttää.

Vaikka epävarmuuden hyväksyminen ja monen asian yhtäaikainen hallinnointi onkin Vainikkalalle luontevaa, tuovat jatkuvat muutokset työhön myös haasteita.

– Tehtäviini kuuluu myös compliancetoiminnan kehittäminen. Kiireettömille töille on joskus vaikea löytää aikaa. Pidempiaikaisille projekteille ja itsensä kehittämiselle on raivattava tilaa, sillä jos ei tietoisesti niin tee, jäävät ne muiden töiden jalkoihin.

Tällä hetkellä Vainikkalaa työllistää erityisesti sääntelyn seuranta. Ison osan työpäivästä lohkaisee myös viranomaisvaatimusten noudattamisen varmistaminen, joka lisääntyi selvästi vuodenvaihteen jälkeen, kun Kuntarahoitus siirtyi Euroopan keskuspankin valvontaan. Valvojan vaihtuminen yhdistettynä finanssikriisistä alkaneeseen sääntelytulvaan aiheuttaa tilan, jota Vainikkala kuvaa ”sääntelytsunamiksi” – niin paljon pankkeja koskevaa sääntelyä käytäntöön sovellettavaksi tällä hetkellä tulee.

Kiinteistöleasingsopimukset haastavat, mutta myös palkitsevat

Uusien asioiden omaksuminen onnistuu Vainikkalan mukaan kuitenkin hyvin, kun oman kuuden hengen työtiimin vastuunjako on selkeä. Vastuualueista huolimatta Vainikkala vannoo tiimityön nimeen: pienessä porukassa kaverille saa kilauttaa, jos vastassa on epäselvien tilanteiden suma.

– Pienen työpaikan etuna on, että saa tehdä töitä useiden eri ihmisten kanssa ja ratkoa pulmia yhdessä. Silloin näkee kaikki työvaiheet ja myös yksittäisen vaiheen merkityksen kokonaisuudessa, hän summaa.

Vainikkalalle työssä viihtymisen kannalta tärkeitä ovat myös asiakastapaamiset. Tällä hetkellä lainopillista neuvonantajaa tarvitaan erityisesti kiinteistöleasingsopimuksien lakikiemuroiden tulkinnassa ja sopimisessa.

– Kiinteistöleasinghankkeet ovat perinteiseen antolainaukseen verrattuna monimutkaisempia ja pidempikestoisempia. Näihin projekteihin kuuluu useita erilaisia sopimuksia meidän, asiakkaan ja rakennuttajan välillä. Siksi on ymmärrettävää, että sopimuksia on asiakkaan kanssa käytävä läpi tarkkaan, ja voi mennä vuosikin keskustelujen aloittamisesta, ennen kuin sopimukset ovat valmiita allekirjoitettaviksi. Se on haastavaa, mutta kun sopimus lopulta syntyy, on se myös hyvin palkitsevaa.

Himalajan vuoristosta New Yorkiin

Vaativa ja hektinen työ tarvitsee vastapainoksi toki myös rentoutumista ja vapaa-aikaa. Lomalla Vainikkala pakkaa laukkunsa ja suuntaa ulkomaille yhdistetylle aktiivi- ja kulttuurimatkalle. Kaupunkiloma New Yorkissa shoppaillen tai Pariisissa kulttuuria tutkien ovat aina varmoja rentoutumisen muotoja, mutta erityisen hieno kohde on sellainen, jossa vastaan ei kävele kovinkaan montaa turistia. Sellainen löytyi vuosia sitten Tiibetistä Himalajan vuoristosta.

– Täydelliseen lomaan kuuluu itselle tuntematon kohde, jossa pääsee lähelle luontoa. Liian seikkailunhaluinen en kuitenkaan ole – illaksi on kiva päästä hotellille rentoutumaan. Olennaista on myös se, ettei kännykässä ole kenttää, sillä se jos mikä tekee lomasta loman, Vainikkala nauraa.

Kuka? Terhi Vainikkala

• Syntynyt 1973 Helsingissä. Valmistunut Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta.
• Haaveammatti lapsena oli eläin lääkäri tai vuoristokiipeilijä.
• Työskennellyt rahoitusalalla kymmenisen vuotta.
• Harrastaa kuntoliikuntaa: astangajoogaa sekä lenkkeilyä.
• Omistaa museokortin ja on kaikenlaisen kulttuurin suurkuluttaja.
• Rakastaa matkustamista ja pitää erityisesti luonto- ja aktiivilomista.
• Nauttii lukemisesta. Vaikuttavin tämänhetkinen lukukokemus on joululahjaksi saatu Tua Harnon kirja Oranssi maa.

Compliance eli vaatimuksenmukaisuus

Compliance-toiminnan tarkoituksena on auttaa yrityksen johtoa varmistumaan sääntelyn, eettisten periaatteiden ja asianmukaisten toimintatapojen noudattamisesta. Sisältö tulee lakien ja viranomaismääräysten lisäksi yrityksen arvoista ja toimintaperiaatteista.

Yksi esimerkki compliancen mukanaan tuomista vaatimuksista on rahoituslaitoksia koskeva velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Tämä on kiristänyt pankkien tunnistamiskäytäntöjä ja edellyttänyt myös Kuntarahoitukselta asiakkaiden ja heidän edustajiensa tunnistamista kaupparekisteriotteiden ja henkilöllisyystodistusten avulla. Riskienhallinnan varmistamiseksi on myös saatava tietoa asiakkaan toiminnasta, taloudellisesta tilanteesta ja varojen alkuperästä. Asiakkaan antamia tietoja käsitellään luottamuksellisesti, suomalaista pankkisalaisuussääntelyä noudattaen.