Erään yrityskaupan anatomia

TEKSTI: Soili Helminen | KUVAT : Otavamedia, Soili Helminen ja Koiviston Auto

Helsingin kaupunki myi joulukuussa 2015 omistamansa Helsingin Bussiliikenne Oy:n liiketoiminnan Suomen suurimmalle linja-autoliikenteessä toimivalle yritykselle, Koiviston Auto -konsernille. Myyjän taloudellisena neuvonantajana toimi Kuntarahoituksen tytäryhtiö Inspira yhdessä Revico Grant Thorntonin kanssa.

Yritysjärjestelyssä myyjän neuvonantajien tehtäviin kuului muun muassa sopivien ostajakandidaattien kartoittaminen ja kontaktointi, myyntimateriaalien laatiminen ja kohteen arvonmääritys, johdon tapaamisten järjestäminen, kauppakirjojen laatiminen ja avustaminen kaupan ehtojen laatimisessa. Miksi järjestely oli sekä myyjälle ja ostajalle hyödyllinen? Kaupan molemmat osapuolet kertovat kaupan taustat ja omat näkemyksensä siitä, miten prosessi sujui.

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, Helsingin kaupunki:

Helsingin Bussiliikenteen osalta oli kaupunginhallituksen omistajapolitiikassa linjattu, että omistuksesta voidaan luopua, jos se on perusteltua, ja kaupungin konsernijaostossa päätettiin selvittää vaihtoehdot yhtiön tilanteen ratkaisemiseksi. Helsingin Bussiliikenteen talouskehitys on ollut pitkään haastava. Yhtiö on tehnyt tappiota usean vuoden ajan. Myös vireillä oleva EUkantelu kielletystä tuesta vaikutti osaltaan tarpeeseen selvittää yhtiön toiminnan järjestämisen vaihtoehtoja.

Myynnin rinnalla tarkastelimme myös muita vaihtoehtoja, kuten toiminnan integroimista HSL:n toimintaan, yhtiön alasajoa tai ääritapauksessa konkurssia.

Neuvonantajien käyttäminen harkitaan aina tapauskohtaisesti. Tässä tapauksessa oli luontevaa käyttää apuna ulkopuolista resurssia: kyseessä oli vaativa kokonaisuus eivätkä tämäntapaiset järjestelyt ole meille tavallisia. Emme yleensä luovu liiketoiminnasta, vaan erilaisissa järjestelyissä on useammin kyse toiminnan uudelleenjärjestelyistä tai lainsäädännön vaatimista muutoksista, kuten kilpailuneutraliteettisyistä tehdyissä Helsingin Energia- ja Helsingin Satama -liikelaitosten yhtiöittämisissä ja Palmia-liikelaitoksen osittaisessa yhtiöittämisessä.

Olen erittäin tyytyväinen Inspiran ja Revico Grant Thorntonin konsulttien panokseen. Yhteistyö sujui erinomaisesti. Prosessi oli vaiherikas, mutta sitä leimasi koko ajan yhdessä tekemisen ilmapiiri.

Osaltaan onnistumiseen vaikutti myös myyjän kanssa saavutettu yhteinen tahtotila. Molemmilla osapuolilla oli vahva intressi saada neuvottelut onnistuneesti loppuun, ja ongelmien kaivamisen sijaan keskityimme hakemaan yhteisiä ratkaisuja, jotka palvelevat molempia. Ostaja suhtautui ymmärtävästi myös kaupungin tarkasti määriteltyyn päätöksentekoprosessiin.

Se, ettei EU-kantelun lopputulos ole vielä selvillä, oli kauppaneuvotteluissa erikseen ratkaistava asia. Löysimme siihenkin hyvän ratkaisun, ja neuvonantajilla oli tässä merkittävä rooli.

Haimme neuvonantajilta kilpailutuksessa lähtökohtaisesti kokonaisvaltaista pakettia. Siihen kuului potentiaalisten ostajatahojen kartoittaminen, yhteydenotot kiinnostuneisiin ostajiin, aikatauluissa pysymisestä huolehtiminen, tapaamisten sopiminen ja kauppaan liittyvien asiakirjojen laatiminen. Neuvonantajat onnistuivat työssään aidosti tuottamaan sitä lisäarvoa, jota kumppaneiden käyttämisessä haemme.

Antti Norrlin, konsernijohtaja, Koiviston Auto:

Pääkaupunkiseutu on Suomen ylivoimaisesti suurin joukkoliikennemarkkina ja siksi meille kiinnostava. Olemme toimialallamme maan suurin konserni ja siksi on luontevaa, että haluamme toimia myös isoimmalla markkinalla.

Kaupan toteuduttua ensimmäisenä tavoitteenamme on yhdistää Helsingin Bussiliikenne onnistuneesti osaksi muuta konsernia, ajan mittaan myös liiketoimintaetujen saavuttaminen.

Olemme tehneet viime vuosina paljon yrityskauppoja. Vaikka ostettavan yrityksen yhdistäminen omaan toimintaan on tuttua puuhaa, niin tässä tapauksessa kyseessä on harvinaisen iso, lähes tuhannen henkilön organisaatio. Juuri nyt meitä työllistää ennen kaikkea hallintojärjestelmien yhdistäminen. Taloushallinto yhdistettiin ensimmäisenä heti kaupan toteuduttua joulukuussa ja seuraava askel on palkanlaskennan siirtäminen kevään aikana.

Myös yrityskulttuureissa on sovittamista, kun siirrytään kaupungin omistamasta yrityksestä perheyritykseen. Henkilöstö on ottanut kaupan hyvin vastaan. He tietävät, että olemme toimineet toimialalla lähes 90 vuotta, hoitaneet henkilöstöasiat kunnolla ja vieneet onnistuneesti läpi useita yrityskauppoja. Yrityskauppa poistaa henkilökuntaa vaivanneen epävarmuuden yhtiön jatkosta.

Kauppavaihe sujui todella mallikkaasti ja hyvin, vaikka prosessissa piti huomioida useita monimutkaisia näkökulmia. Kiitos tästä kuuluu pitkälti hyville neuvonantajille. Neuvotteluissa oli hyvä tekemisen meininki niin myyjän kuin ostajankin puolella.

Olemme itse kokeneita ostajia ja meillä oli kaupassa omat neuvonantajat, mutta Inspira ja Revico Grant Thornton olivat myös meidän näkökulmastamme hyviä neuvonantajia myyjälle. Heillä oli tärkeä rooli siinä, että hankalissakin yksityiskohdissa löydettiin sopivat ratkaisut ja päästiin sopimukseen monimutkaisesta järjestelystä huolimatta. Kaupan lopullinen onnistuminen on nyt kiinni meidän omasta haltuunottoprosessistamme.